ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2018:

Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.204,878 UNLEADED LRP 1.245,598
UNLEADED 95 1.201,827 UNLEADED 95 1.201,033
UNLEADED 100 1.269,355 UNLEADED 100 1.269,396
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.052,249 DIΕSEL AUTO BIO 1.051,272
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,455 HEATING GASOIL (ΧΠ) 838,042
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 581,220 LPG 577,570
LPG Auto 587,810 LPG Auto 588,190
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 416,350
ΒΕΑ 35/40 433,940 ΒΕΑ 30/45 432,860
ΒΕΘ 50/70 420,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.206,138 UNLEADED LRP 1.246,869
UNLEADED 95 1.203,098 UNLEADED 95 1.202,304
UNLEADED 100 1.270,576 UNLEADED 100 1.270,637
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.053,286 DIΕSEL AUTO BIO 1.052,330
HEATING GASOIL (ΧΠ) 840,299 HEATING GASOIL (ΧΠ) 838,896
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 589,560 LPG 585,930
LPG Auto 594,950 LPG Auto 595,350
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 416,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 415,700
ΒΕΑ 35/40 433,250 ΒΕΑ 30/45 432,190
ΒΕΘ 50/70 420,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,529 UNLEADED LRP 1.252,229
UNLEADED 95 1.208,488 UNLEADED 95 1.207,654
UNLEADED 100 1.276,149 UNLEADED 100 1.276,159
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.058,615 DIΕSEL AUTO BIO 1.057,608
HEATING GASOIL (ΧΠ) 845,455 HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,001
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 603,720 LPG 600,030
LPG Auto 607,830 LPG Auto 608,180
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 420,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 418,970
ΒΕΑ 35/40 436,590 ΒΕΑ 30/45 435,490
ΒΕΘ 50/70 423,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,150 UNLEADED LRP 1.261,850
UNLEADED 95 1.218,088 UNLEADED 95 1.217,265
UNLEADED 100 1.286,075 UNLEADED 100 1.286,095
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.066,130 DIΕSEL AUTO BIO 1.065,124
HEATING GASOIL (ΧΠ) 852,747 HEATING GASOIL (ΧΠ) 851,283
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 621,490 LPG 617,800
LPG Auto 624,700 LPG Auto 625,060
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,680
ΒΕΑ 35/40 442,350 ΒΕΑ 30/45 441,250
ΒΕΘ 50/70 429,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Κυριακή, 13 έως 14 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο έως Κυριακή, 13 έως 14 Οκτωβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,150 UNLEADED LRP 1.261,850
UNLEADED 95 1.218,088 UNLEADED 95 1.217,265
UNLEADED 100 1.286,075 UNLEADED 100 1.286,095
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.066,130 DIΕSEL AUTO BIO 1.065,124
HEATING GASOIL 983,397 HEATING GASOIL 981,933
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 621,490 LPG 617,800
LPG Auto 624,700 LPG Auto 625,060
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,680
ΒΕΑ 35/40 442,350 ΒΕΑ 30/45 441,250
ΒΕΘ 50/70 429,270 -

Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018

Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.230,526 UNLEADED LRP 1.271,216
UNLEADED 95 1.227,465 UNLEADED 95 1.226,621
UNLEADED 100 1.295,706 UNLEADED 100 1.295,706
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.071,042 DIΕSEL AUTO BIO 1.070,015
HEATING GASOIL 988,086 HEATING GASOIL 986,621
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 637,740 LPG 634,020
LPG Auto 640,450 LPG Auto 640,790
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 430,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,000
ΒΕΑ 35/40 446,720 ΒΕΑ 30/45 445,610
ΒΕΘ 50/70 433,610 -

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.239,018 UNLEADED LRP 1.279,719
UNLEADED 95 1.235,957 UNLEADED 95 1.235,113
UNLEADED 100 1.304,391 UNLEADED 100 1.304,401
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.076,148 DIΕSEL AUTO BIO 1.075,120
HEATING GASOIL 993,110 HEATING GASOIL 991,646
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 654,270 LPG 650,540
LPG Auto 656,130 LPG Auto 656,480
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 435,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 434,290
ΒΕΑ 35/40 452,030 ΒΕΑ 30/45 450,920
ΒΕΘ 50/70 438,900 -

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.244,053 UNLEADED LRP 1.284,753
UNLEADED 95 1.240,992 UNLEADED 95 1.240,147
UNLEADED 100 1.309,486 UNLEADED 100 1.309,496
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.077,511 DIΕSEL AUTO BIO 1.076,494
HEATING GASOIL 994,858 HEATING GASOIL 993,404
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 664,990 LPG 661,270
LPG Auto 665,980 LPG Auto 666,320
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 437,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,150
ΒΕΑ 35/40 453,900 ΒΕΑ 30/45 452,780
ΒΕΘ 50/70 440,760 -

Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.245,497 UNLEADED LRP 1.286,187
UNLEADED 95 1.242,436 UNLEADED 95 1.241,602
UNLEADED 100 1.310,798 UNLEADED 100 1.310,819
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.075,273 DIΕSEL AUTO BIO 1.074,246
HEATING GASOIL 993,263 HEATING GASOIL 991,797
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 669,210 LPG 665,500
LPG Auto 669,430 LPG Auto 669,780
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 434,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,300
ΒΕΑ 35/40 451,010 ΒΕΑ 30/45 449,890
ΒΕΘ 50/70 437,910 -