ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2018:

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.226,499 UNLEADED LRP 1.267,189
UNLEADED 95 1.223,478 UNLEADED 95 1.222,644
UNLEADED 100 1.290,835 UNLEADED 100 1.290,845
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,305 DIΕSEL AUTO BIO 1.028,298
HEATING GASOIL 953,010 HEATING GASOIL 951,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 597,830 LPG 594,070
LPG Auto 603,330 LPG Auto 603,570
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,380
ΒΕΑ 35/40 408,870 ΒΕΑ 30/45 407,760
ΒΕΘ 50/70 395,930 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 1έως 03 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,106 UNLEADED LRP 1.262,826
UNLEADED 95 1.219,095 UNLEADED 95 1.218,292
UNLEADED 100 1.286,268 UNLEADED 100 1.286,308
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.025,827 DIΕSEL AUTO BIO 1.024,850
HEATING GASOIL 949,338 HEATING GASOIL 948,260
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 586,830 LPG 583,110
LPG Auto 593,900 LPG Auto 594,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,670
ΒΕΑ 35/40 408,090 ΒΕΑ 30/45 407,020
ΒΕΘ 50/70 395,180 -