ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 29th, 2018:

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,322 UNLEADED LRP 1.259,043
UNLEADED 95 1.215,291 UNLEADED 95 1.214,488
UNLEADED 100 1.282,679 UNLEADED 100 1.282,719
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.016,968 DIΕSEL AUTO BIO 1.015,982
HEATING GASOIL 941,487 HEATING GASOIL 940,409
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 574,100 LPG 570,360
LPG Auto 584,920 LPG Auto 585,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,890
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,310
ΒΕΘ 50/70 391,430 -