ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 22nd, 2018:

Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,685 UNLEADED LRP 1.251,426
UNLEADED 95 1.207,603 UNLEADED 95 1.206,799
UNLEADED 100 1.275,987 UNLEADED 100 1.276,047
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,178 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,201
HEATING GASOIL 930,960 HEATING GASOIL 929,883
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,060 LPG 558,280
LPG Auto 572,970 LPG Auto 573,270
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,220
ΒΕΑ 35/40 399,020 ΒΕΑ 30/45 397,940
ΒΕΘ 50/70 385,820 -