ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 21st, 2018:

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,065 UNLEADED LRP 1.250,765
UNLEADED 95 1.206,962 UNLEADED 95 1.206,118
UNLEADED 100 1.275,590 UNLEADED 100 1.275,600
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,588 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,541
HEATING GASOIL 929,913 HEATING GASOIL 928,774
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,810 LPG 557,960
LPG Auto 572,520 LPG Auto 572,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,650
ΒΕΑ 35/40 398,550 ΒΕΑ 30/45 397,430
ΒΕΘ 50/70 385,300 -