ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 20th, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Αυγούστου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Αυγούστου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,793 UNLEADED LRP 1.252,483
UNLEADED 95 1.208,692 UNLEADED 95 1.207,838
UNLEADED 100 1.277,359 UNLEADED 100 1.277,359
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,612 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,575
HEATING GASOIL 931,429 HEATING GASOIL 930,300
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 563,470 LPG 559,610
LPG Auto 573,810 LPG Auto 574,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,660
ΒΕΑ 35/40 399,580 ΒΕΑ 30/45 398,450
ΒΕΘ 50/70 386,320 -