ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 17th, 2018:

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,047 UNLEADED LRP 1.252,758
UNLEADED 95 1.208,956 UNLEADED 95 1.208,122
UNLEADED 100 1.277,604 UNLEADED 100 1.277,624
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,853 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,836
HEATING GASOIL 932,446 HEATING GASOIL 931,327
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,780 LPG 560,940
LPG Auto 574,850 LPG Auto 575,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,060
ΒΕΑ 35/40 400,970 ΒΕΑ 30/45 399,850
ΒΕΘ 50/70 387,710 -

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,526 UNLEADED LRP 1.253,226
UNLEADED 95 1.209,433 UNLEADED 95 1.208,600
UNLEADED 100 1.277,969 UNLEADED 100 1.278,000
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,358 DIΕSEL AUTO BIO 1.009,341
HEATING GASOIL 933,880 HEATING GASOIL 932,761
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,380 LPG 562,550
LPG Auto 576,120 LPG Auto 576,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,190
ΒΕΑ 35/40 403,060 ΒΕΑ 30/45 401,950
ΒΕΘ 50/70 389,830 -