ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 8th, 2018:

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,356 UNLEADED LRP 1.258,087
UNLEADED 95 1.214,315 UNLEADED 95 1.213,511
UNLEADED 100 1.281,895 UNLEADED 100 1.281,946
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,334 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,358
HEATING GASOIL 929,974 HEATING GASOIL 928,896
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 565,110 LPG 561,370
LPG Auto 573,840 LPG Auto 574,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,770 ΒΕΑ 30/45 407,700
ΒΕΘ 50/70 395,760 -