ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2018:

Τρίτη, 7 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 7 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,593 UNLEADED LRP 1.254,334
UNLEADED 95 1.210,563 UNLEADED 95 1.209,779
UNLEADED 100 1.277,979 UNLEADED 100 1.278,031
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,402 DIΕSEL AUTO BIO 999,435
HEATING GASOIL 925,347 HEATING GASOIL 924,269
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,340 LPG 558,620
LPG Auto 571,100 LPG Auto 571,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,940
ΒΕΑ 35/40 406,450 ΒΕΑ 30/45 405,380
ΒΕΘ 50/70 393,470 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 4 έως 6 Αύγουστος 2018

Σάββατο έως Δευτέρα , 4 έως 6 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,719 UNLEADED LRP 1.253,429
UNLEADED 95 1.209,688 UNLEADED 95 1.208,885
UNLEADED 100 1.276,841 UNLEADED 100 1.276,881
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,961 DIΕSEL AUTO BIO 996,974
HEATING GASOIL 922,906 HEATING GASOIL 921,818
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 556,500 LPG 552,770
LPG Auto 565,820 LPG Auto 566,090
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,040
ΒΕΑ 35/40 406,500 ΒΕΑ 30/45 405,420
ΒΕΘ 50/70 393,570 -

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,563 UNLEADED LRP 1.254,253
UNLEADED 95 1.210,542 UNLEADED 95 1.209,719
UNLEADED 100 1.277,582 UNLEADED 100 1.277,594
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,886 DIΕSEL AUTO BIO 997,889
HEATING GASOIL 923,761 HEATING GASOIL 922,662
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 554,840 LPG 551,100
LPG Auto 564,960 LPG Auto 565,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,130
ΒΕΑ 35/40 408,560 ΒΕΑ 30/45 407,480
ΒΕΘ 50/70 395,660 -

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,282 UNLEADED LRP 1.259,012
UNLEADED 95 1.215,261 UNLEADED 95 1.214,478
UNLEADED 100 1.282,353 UNLEADED 100 1.282,403
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.001,896 DIΕSEL AUTO BIO 1.000,940
HEATING GASOIL 926,608 HEATING GASOIL 925,541
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 553,840 LPG 550,130
LPG Auto 564,800 LPG Auto 565,080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,940
ΒΕΑ 35/40 411,340 ΒΕΑ 30/45 410,280
ΒΕΘ 50/70 398,440 -

Τετάρτη, 1 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 1 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,797 UNLEADED LRP 1.263,497
UNLEADED 95 1.219,787 UNLEADED 95 1.218,973
UNLEADED 100 1.286,909 UNLEADED 100 1.286,929
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,025 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,039
HEATING GASOIL 930,757 HEATING GASOIL 929,679
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 552,660 LPG 548,930
LPG Auto 564,540 LPG Auto 564,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,870
ΒΕΑ 35/40 414,290 ΒΕΑ 30/45 413,200
ΒΕΘ 50/70 401,390 -