ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 10th, 2018:

Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018

Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,265 UNLEADED LRP 1.260,976
UNLEADED 95 1.217,255 UNLEADED 95 1.216,451
UNLEADED 100 1.284,204 UNLEADED 100 1.284,244
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,782 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,805
HEATING GASOIL 933,798 HEATING GASOIL 932,710
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 569,960 LPG 566,240
LPG Auto 579,280 LPG Auto 579,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,690
ΒΕΑ 35/40 411,060 ΒΕΑ 30/45 409,990
ΒΕΘ 50/70 398,190 -