ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2018:

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,095 UNLEADED LRP 1.253,826
UNLEADED 95 1.210,075 UNLEADED 95 1.209,282
UNLEADED 100 1.277,308 UNLEADED 100 1.277,359
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,313 DIΕSEL AUTO BIO 998,348
HEATING GASOIL 927,676 HEATING GASOIL 926,608
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 533,880 LPG 530,170
LPG Auto 544,900 LPG Auto 545,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,110
ΒΕΑ 35/40 409,580 ΒΕΑ 30/45 408,510
ΒΕΘ 50/70 396,630 -

Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,532 UNLEADED LRP 1.248,242
UNLEADED 95 1.204,511 UNLEADED 95 1.203,698
UNLEADED 100 1.271,593 UNLEADED 100 1.271,623
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,727 DIΕSEL AUTO BIO 993,740
HEATING GASOIL 923,517 HEATING GASOIL 922,438
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,280 LPG 528,570
LPG Auto 542,320 LPG Auto 542,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,710 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,630
ΒΕΑ 35/40 405,090 ΒΕΑ 30/45 404,010
ΒΕΘ 50/70 392,160 -

Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.200,749 UNLEADED LRP 1.241,449
UNLEADED 95 1.197,718 UNLEADED 95 1.196,905
UNLEADED 100 1.264,810 UNLEADED 100 1.264,840
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,855 DIΕSEL AUTO BIO 988,869
HEATING GASOIL 918,604 HEATING GASOIL 917,516
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 533,110 LPG 529,390
LPG Auto 542,070 LPG Auto 542,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,320
ΒΕΑ 35/40 399,810 ΒΕΑ 30/45 398,730
ΒΕΘ 50/70 386,860 -

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.200,464 UNLEADED LRP 1.241,185
UNLEADED 95 1.197,433 UNLEADED 95 1.196,629
UNLEADED 100 1.264,647 UNLEADED 100 1.264,687
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 991,584 DIΕSEL AUTO BIO 990,618
HEATING GASOIL 920,211 HEATING GASOIL 919,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,230 LPG 535,510
LPG Auto 547,040 LPG Auto 547,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,150
ΒΕΑ 35/40 399,660 ΒΕΑ 30/45 398,590
ΒΕΘ 50/70 386,690 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 – 25 Ιούνιος 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 – 25 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.202,050 UNLEADED LRP 1.242,801
UNLEADED 95 1.199,009 UNLEADED 95 1.198,226
UNLEADED 100 1.266,457 UNLEADED 100 1.266,528
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,177 DIΕSEL AUTO BIO 993,221
HEATING GASOIL 922,570 HEATING GASOIL 921,513
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 543,570 LPG 539,860
LPG Auto 550,770 LPG Auto 551,100
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,080
ΒΕΑ 35/40 400,650 ΒΕΑ 30/45 399,580
ΒΕΘ 50/70 387,620 -

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,511 UNLEADED LRP 1.242,202
UNLEADED 95 1.198,460 UNLEADED 95 1.197,636
UNLEADED 100 1.265,948 UNLEADED 100 1.265,979
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,225 DIΕSEL AUTO BIO 994,218
HEATING GASOIL 923,293 HEATING GASOIL 922,194
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,300 LPG 538,540
LPG Auto 549,530 LPG Auto 549,810
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,970
ΒΕΑ 35/40 400,570 ΒΕΑ 30/45 399,480
ΒΕΘ 50/70 387,540 -

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,714 UNLEADED LRP 1.242,436
UNLEADED 95 1.198,663 UNLEADED 95 1.197,871
UNLEADED 100 1.266,091 UNLEADED 100 1.266,141
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,825 DIΕSEL AUTO BIO 994,838
HEATING GASOIL 923,577 HEATING GASOIL 922,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,730 LPG 536,010
LPG Auto 546,980 LPG Auto 547,290
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,770
ΒΕΑ 35/40 399,340 ΒΕΑ 30/45 398,260
ΒΕΘ 50/70 386,320 -

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.202,946 UNLEADED LRP 1.243,636
UNLEADED 95 1.199,915 UNLEADED 95 1.199,081
UNLEADED 100 1.267,148 UNLEADED 100 1.267,158
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,842 DIΕSEL AUTO BIO 995,835
HEATING GASOIL 924,289 HEATING GASOIL 923,181
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,130 LPG 536,380
LPG Auto 547,350 LPG Auto 547,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,030
ΒΕΑ 35/40 398,570 ΒΕΑ 30/45 397,470
ΒΕΘ 50/70 385,590 -

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.203,738 UNLEADED LRP 1.244,428
UNLEADED 95 1.200,719 UNLEADED 95 1.199,895
UNLEADED 100 1.267,667 UNLEADED 100 1.267,678
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,195 DIΕSEL AUTO BIO 997,188
HEATING GASOIL 925,337 HEATING GASOIL 924,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,890 LPG 537,150
LPG Auto 548,080 LPG Auto 548,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,700
ΒΕΑ 35/40 398,140 ΒΕΑ 30/45 397,050
ΒΕΘ 50/70 385,230 -