ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 31st, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.228,818 UNLEADED LRP 1.269,559
UNLEADED 95 1.225,787 UNLEADED 95 1.225,004
UNLEADED 100 1.293,316 UNLEADED 100 1.293,377
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.025,145 DIΕSEL AUTO BIO 1.024,179
HEATING GASOIL 943,887 HEATING GASOIL 942,819
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,800 LPG 535,100
LPG Auto 549,460 LPG Auto 549,770
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,750 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,680
ΒΕΑ 35/40 405,170 ΒΕΑ 30/45 404,110
ΒΕΘ 50/70 392,210 -