ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 25th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,995 UNLEADED LRP 1.277,685
UNLEADED 95 1.233,994 UNLEADED 95 1.233,170
UNLEADED 100 1.301,005 UNLEADED 100 1.301,015
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,498 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,491
HEATING GASOIL 950,955 HEATING GASOIL 949,856
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,490 LPG 532,150
LPG Auto 548,850 LPG Auto 547,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,990
ΒΕΑ 35/40 413,340 ΒΕΑ 30/45 412,240
ΒΕΘ 50/70 400,500 -