ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 7th, 2018:

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΕΩΣ 07/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΕΩΣ 07/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.187,752 UNLEADED LRP 1.228,492
UNLEADED 95 1.184,822 UNLEADED 95 1.184,060
UNLEADED 100 1.249,859 UNLEADED 100 1.249,920
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,424 DIΕSEL AUTO BIO 980,499
HEATING GASOIL 901,244 HEATING GASOIL 900,207
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 522,750 LPG 517,570
LPG Auto 526,760 LPG Auto 525,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,260
ΒΕΑ 35/40 360,180 ΒΕΑ 30/45 359,150
ΒΕΘ 50/70 347,630 -