ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.235,815 UNLEADED LRP 1.276,525
UNLEADED 95 1.232,824 UNLEADED 95 1.232,011
UNLEADED 100 1.299,753 UNLEADED 100 1.299,774
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,573 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,586
HEATING GASOIL 949,856 HEATING GASOIL 948,769
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,370 LPG 529,050
LPG Auto 546,190 LPG Auto 544,830
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,380
ΒΕΑ 35/40 413,700 ΒΕΑ 30/45 412,620
ΒΕΘ 50/70 400,880 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,394 UNLEADED LRP 1.277,125
UNLEADED 95 1.233,404 UNLEADED 95 1.232,621
UNLEADED 100 1.300,222 UNLEADED 100 1.300,262
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,470 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,505
HEATING GASOIL 950,283 HEATING GASOIL 949,226
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,160 LPG 529,870
LPG Auto 547,460 LPG Auto 546,140
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,610
ΒΕΑ 35/40 413,860 ΒΕΑ 30/45 412,810
ΒΕΘ 50/70 401,070 -

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.232,916 UNLEADED LRP 1.273,637
UNLEADED 95 1.229,926 UNLEADED 95 1.229,133
UNLEADED 100 1.296,713 UNLEADED 100 1.296,744
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,668 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,701
HEATING GASOIL 946,999 HEATING GASOIL 945,931
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,950 LPG 527,650
LPG Auto 545,790 LPG Auto 544,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,340
ΒΕΑ 35/40 410,620 ΒΕΑ 30/45 409,550
ΒΕΘ 50/70 397,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,703 UNLEADED LRP 1.270,443
UNLEADED 95 1.226,722 UNLEADED 95 1.225,960
UNLEADED 100 1.293,306 UNLEADED 100 1.293,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,738 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,793
HEATING GASOIL 944,588 HEATING GASOIL 943,541
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,580 LPG 525,310
LPG Auto 543,320 LPG Auto 542,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720
ΒΕΑ 35/40 406,930 ΒΕΑ 30/45 405,880
ΒΕΘ 50/70 394,160 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.224,353 UNLEADED LRP 1.265,044
UNLEADED 95 1.221,383 UNLEADED 95 1.220,570
UNLEADED 100 1.287,631 UNLEADED 100 1.287,651
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.019,002 DIΕSEL AUTO BIO 1.018,016
HEATING GASOIL 939,362 HEATING GASOIL 938,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,560 LPG 524,280
LPG Auto 541,630 LPG Auto 540,280
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,110
ΒΕΑ 35/40 400,270 ΒΕΑ 30/45 399,200
ΒΕΘ 50/70 387,570 -

ΠΕΜΠΤΗ 17/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 17/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,926 UNLEADED LRP 1.258,677
UNLEADED 95 1.214,967 UNLEADED 95 1.214,214
UNLEADED 100 1.280,980 UNLEADED 100 1.281,051
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.012,758 DIΕSEL AUTO BIO 1.011,833
HEATING GASOIL 932,547 HEATING GASOIL 931,520
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,320 LPG 524,100
LPG Auto 540,150 LPG Auto 538,860
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,250
ΒΕΑ 35/40 393,340 ΒΕΑ 30/45 392,300
ΒΕΘ 50/70 380,670 -

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,214,885 UNLEADED LRP 1,255,626
UNLEADED 95 1,211,926 UNLEADED 95 1,211,173
UNLEADED 100 1,277,776 UNLEADED 100 1,277,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,009,616 DIΕSEL AUTO BIO 1,008,690
HEATING GASOIL 928,805 HEATING GASOIL 927,778
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,740 LPG 532,530
LPG Auto 546,340 LPG Auto 545,050
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,600
ΒΕΑ 35/40 388,650 ΒΕΑ 30/45 387,620
ΒΕΘ 50/70 376,000 -

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,627 UNLEADED LRP 1.253,327
UNLEADED 95 1.209,678 UNLEADED 95 1.208,875
UNLEADED 100 1.275,498 UNLEADED 100 1.275,518
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,714 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,748
HEATING GASOIL 925,978 HEATING GASOIL 924,909
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,010 LPG 540,750
LPG Auto 552,600 LPG Auto 551,270
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,590
ΒΕΑ 35/40 385,680 ΒΕΑ 30/45 384,610
ΒΕΘ 50/70 373,030 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 -14/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 -14/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.208,569 UNLEADED LRP 1.249,249
UNLEADED 95 1.205,600 UNLEADED 95 1.204,787
UNLEADED 100 1.271,522 UNLEADED 100 1.271,522
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.003,584 DIΕSEL AUTO BIO 1.002,598
HEATING GASOIL 920,821 HEATING GASOIL 919,723
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,650 LPG 543,360
LPG Auto 553,890 LPG Auto 552,530
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 365,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 364,490
ΒΕΑ 35/40 381,630 ΒΕΑ 30/45 380,550
ΒΕΘ 50/70 368,950 -