ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 10th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,265 UNLEADED LRP 1,187,955
UNLEADED 95 1,144,387 UNLEADED 95 1,143,604
UNLEADED 100 1,168,316 UNLEADED 100 1,207,685
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,788 DIΕSEL AUTO BIO 941,843
HEATING GASOIL 733,871 HEATING GASOIL 732,812
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,960 LPG 453,850
LPG Auto 462,490 LPG Auto 461,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,490
ΒΕΑ 35/40 327,090 ΒΕΑ 30/45 326,050
ΒΕΘ 50/70 314,800 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,428 UNLEADED LRP 1,188,148
UNLEADED 95 1,144,549 UNLEADED 95 1,143,797
UNLEADED 100 1,168,489 UNLEADED 100 1,207,888
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,707 DIΕSEL AUTO BIO 941,802
HEATING GASOIL 733,646 HEATING GASOIL 732,640
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 456,060 LPG 450,980
LPG Auto 460,300 LPG Auto 459,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,210
ΒΕΑ 35/40 325,790 ΒΕΑ 30/45 324,770
ΒΕΘ 50/70 313,500 -

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,943 UNLEADED LRP 1,189,663
UNLEADED 95 1,146,075 UNLEADED 95 1,145,322
UNLEADED 100 1,170,086 UNLEADED 100 1,209,332
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,154 DIΕSEL AUTO BIO 942,250
HEATING GASOIL 734,114 HEATING GASOIL 733,108
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,630 LPG 442,560
LPG Auto 453,260 LPG Auto 451,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,350
ΒΕΑ 35/40 323,900 ΒΕΑ 30/45 322,890
ΒΕΘ 50/70 311,640 -