ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 5th, 2018:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,695 UNLEADED LRP 1,190,375
UNLEADED 95 1.146,838 UNLEADED 95 1,146,055
UNLEADED 100 1.209,892 UNLEADED 100 1,209,892
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,694 DIΕSEL AUTO BIO 942,748
HEATING GASOIL 734,643 HEATING GASOIL 733,595
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,350 LPG 438,250
LPG Auto 449,790 LPG Auto 448,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,990
ΒΕΑ 35/40 322,520 ΒΕΑ 30/45 321,480
ΒΕΘ 50/70 310,290 -