ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2018:

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.165,978 UNLEADED LRP 1.206,678
UNLEADED 95 1.163,130 UNLEADED 95 1.162,347
UNLEADED 100 1.226,285 UNLEADED 100 1.226,305
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,030 DIΕSEL AUTO BIO 961,094
HEATING GASOIL 752,928 HEATING GASOIL 751,881
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,590 LPG 455,510
LPG Auto 467,000 LPG Auto 465,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,030
ΒΕΑ 35/40 336,520 ΒΕΑ 30/45 335,490
ΒΕΘ 50/70 324,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,165,347 UNLEADED LRP 1,206,037
UNLEADED 95 1,162,489 UNLEADED 95 1,161,706
UNLEADED 100 1,225,655 UNLEADED 100 1,225,675
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 961,136 DIΕSEL AUTO BIO 960,210
HEATING GASOIL 751,983 HEATING GASOIL 750,946
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 459,400 LPG 454,320
LPG Auto 465,460 LPG Auto 464,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,190
ΒΕΑ 35/40 335,690 ΒΕΑ 30/45 334,660
ΒΕΘ 50/70 323,480 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,160,109 UNLEADED LRP 1,200,799
UNLEADED 95 1,157,252 UNLEADED 95 1,156,479
UNLEADED 100 1,220,356 UNLEADED 100 1,220,376
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,877 DIΕSEL AUTO BIO 954,941
HEATING GASOIL 746,989 HEATING GASOIL 745,952
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,350 LPG 452,270
LPG Auto 462,640 LPG Auto 461,350
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,570
ΒΕΑ 35/40 333,070 ΒΕΑ 30/45 332,040
ΒΕΘ 50/70 320,850 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2018

 ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,155,045 UNLEADED LRP 1,195,765
UNLEADED 95 1,152,187 UNLEADED 95 1,151,424
UNLEADED 100 1,215,332 UNLEADED 100 1,215,373
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,670 DIΕSEL AUTO BIO 949,765
HEATING GASOIL 741,762 HEATING GASOIL 740,745
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 462,740 LPG 457,670
LPG Auto 466,550 LPG Auto 465,280
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,610
ΒΕΑ 35/40 331,120 ΒΕΑ 30/45 330,100
ΒΕΘ 50/70 318,880 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,150,447 UNLEADED LRP 1,191,137
UNLEADED 95 1,147,580 UNLEADED 95 1,146,796
UNLEADED 100 1,210,807 UNLEADED 100 1,210,817
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,168 DIΕSEL AUTO BIO 944,222
HEATING GASOIL 736,372 HEATING GASOIL 735,315
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 462,230 LPG 457,120
LPG Auto 465,520 LPG Auto 464,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,140 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,110
ΒΕΑ 35/40 328,680 ΒΕΑ 30/45 327,640
ΒΕΘ 50/70 316,420 -

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018

ΤΡΙΤΗ 10/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,265 UNLEADED LRP 1,187,955
UNLEADED 95 1,144,387 UNLEADED 95 1,143,604
UNLEADED 100 1,168,316 UNLEADED 100 1,207,685
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,788 DIΕSEL AUTO BIO 941,843
HEATING GASOIL 733,871 HEATING GASOIL 732,812
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,960 LPG 453,850
LPG Auto 462,490 LPG Auto 461,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,490
ΒΕΑ 35/40 327,090 ΒΕΑ 30/45 326,050
ΒΕΘ 50/70 314,800 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,428 UNLEADED LRP 1,188,148
UNLEADED 95 1,144,549 UNLEADED 95 1,143,797
UNLEADED 100 1,168,489 UNLEADED 100 1,207,888
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,707 DIΕSEL AUTO BIO 941,802
HEATING GASOIL 733,646 HEATING GASOIL 732,640
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 456,060 LPG 450,980
LPG Auto 460,300 LPG Auto 459,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,210
ΒΕΑ 35/40 325,790 ΒΕΑ 30/45 324,770
ΒΕΘ 50/70 313,500 -

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,943 UNLEADED LRP 1,189,663
UNLEADED 95 1,146,075 UNLEADED 95 1,145,322
UNLEADED 100 1,170,086 UNLEADED 100 1,209,332
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,154 DIΕSEL AUTO BIO 942,250
HEATING GASOIL 734,114 HEATING GASOIL 733,108
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,630 LPG 442,560
LPG Auto 453,260 LPG Auto 451,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,350
ΒΕΑ 35/40 323,900 ΒΕΑ 30/45 322,890
ΒΕΘ 50/70 311,640 -

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 05/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,695 UNLEADED LRP 1,190,375
UNLEADED 95 1.146,838 UNLEADED 95 1,146,055
UNLEADED 100 1.209,892 UNLEADED 100 1,209,892
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,694 DIΕSEL AUTO BIO 942,748
HEATING GASOIL 734,643 HEATING GASOIL 733,595
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,350 LPG 438,250
LPG Auto 449,790 LPG Auto 448,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,990
ΒΕΑ 35/40 322,520 ΒΕΑ 30/45 321,480
ΒΕΘ 50/70 310,290 -