ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2018:

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,170,787 UNLEADED LRP 1,211,519
UNLEADED 95 1,167,930 UNLEADED 95 1,167,188
UNLEADED 100 1,231,239 UNLEADED 100 1,231,309
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,492 DIΕSEL AUTO BIO 966,596
HEATING GASOIL 760,363 HEATING GASOIL 759,366
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,420 LPG 465,380
LPG Auto 474,660 LPG Auto 473,410
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,180
ΒΕΑ 35/40 342,670 ΒΕΑ 30/45 341,670
ΒΕΘ 50/70 330,450 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,166,598 UNLEADED LRP 1,207,329
UNLEADED 95 1,163,750 UNLEADED 95 1,163,008
UNLEADED 100 1,226,875 UNLEADED 100 1,226,916
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,823 DIΕSEL AUTO BIO 961,928
HEATING GASOIL 755,542 HEATING GASOIL 754,535
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,330 LPG 467,290
LPG Auto 476,560 LPG Auto 475,300
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,450
ΒΕΑ 35/40 339,910 ΒΕΑ 30/45 338,900
ΒΕΘ 50/70 327,710 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,889 UNLEADED LRP 1.205,610
UNLEADED 95 1.162,041 UNLEADED 95 1.161,289
UNLEADED 100 1.225,075 UNLEADED 100 1.225,116
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,199 DIΕSEL AUTO BIO 959,295
HEATING GASOIL 752,685 HEATING GASOIL 751,668
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,890 LPG 464,850
LPG Auto 474,800 LPG Auto 473,540
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,680
ΒΕΑ 35/40 338,120 ΒΕΑ 30/45 337,110
ΒΕΘ 50/70 325,940 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/04/2018

ΠΕΜΠΤΗ 19/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,107 UNLEADED LRP 1.204,787
UNLEADED 95 1.161,259 UNLEADED 95 1.160,476
UNLEADED 100 1.224,353 UNLEADED 100 1.224,353
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,060 DIΕSEL AUTO BIO 958,125
HEATING GASOIL 751,047 HEATING GASOIL 750,000
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,280 LPG 464,200
LPG Auto 474,810 LPG Auto 473,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,050
ΒΕΑ 35/40 336,530 ΒΕΑ 30/45 335,500
ΒΕΘ 50/70 324,330 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,025 UNLEADED LRP 1.204,745
UNLEADED 95 1.161,167 UNLEADED 95 1.160,414
UNLEADED 100 1.224,333 UNLEADED 100 1.224,374
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,284 DIΕSEL AUTO BIO 958,369
HEATING GASOIL 750,640 HEATING GASOIL 749,623
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,320 LPG 462,260
LPG Auto 473,100 LPG Auto 471,830
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,210
ΒΕΑ 35/40 335,690 ΒΕΑ 30/45 334,680
ΒΕΘ 50/70 323,480 -

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.165,978 UNLEADED LRP 1.206,678
UNLEADED 95 1.163,130 UNLEADED 95 1.162,347
UNLEADED 100 1.226,285 UNLEADED 100 1.226,305
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,030 DIΕSEL AUTO BIO 961,094
HEATING GASOIL 752,928 HEATING GASOIL 751,881
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,590 LPG 455,510
LPG Auto 467,000 LPG Auto 465,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,030
ΒΕΑ 35/40 336,520 ΒΕΑ 30/45 335,490
ΒΕΘ 50/70 324,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,165,347 UNLEADED LRP 1,206,037
UNLEADED 95 1,162,489 UNLEADED 95 1,161,706
UNLEADED 100 1,225,655 UNLEADED 100 1,225,675
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 961,136 DIΕSEL AUTO BIO 960,210
HEATING GASOIL 751,983 HEATING GASOIL 750,946
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 459,400 LPG 454,320
LPG Auto 465,460 LPG Auto 464,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,190
ΒΕΑ 35/40 335,690 ΒΕΑ 30/45 334,660
ΒΕΘ 50/70 323,480 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,160,109 UNLEADED LRP 1,200,799
UNLEADED 95 1,157,252 UNLEADED 95 1,156,479
UNLEADED 100 1,220,356 UNLEADED 100 1,220,376
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,877 DIΕSEL AUTO BIO 954,941
HEATING GASOIL 746,989 HEATING GASOIL 745,952
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,350 LPG 452,270
LPG Auto 462,640 LPG Auto 461,350
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,570
ΒΕΑ 35/40 333,070 ΒΕΑ 30/45 332,040
ΒΕΘ 50/70 320,850 -

ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2018

 ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,155,045 UNLEADED LRP 1,195,765
UNLEADED 95 1,152,187 UNLEADED 95 1,151,424
UNLEADED 100 1,215,332 UNLEADED 100 1,215,373
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,670 DIΕSEL AUTO BIO 949,765
HEATING GASOIL 741,762 HEATING GASOIL 740,745
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 462,740 LPG 457,670
LPG Auto 466,550 LPG Auto 465,280
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,610
ΒΕΑ 35/40 331,120 ΒΕΑ 30/45 330,100
ΒΕΘ 50/70 318,880 -