ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 27th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 27/02/2018

ΤΡΙΤΗ 27/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,122,847 UNLEADED LRP 1,163,537
UNLEADED 95 1,119,989 UNLEADED 95 1,119,196
UNLEADED 100 1,182,798 UNLEADED 100 1,182,809
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,771 DIΕSEL AUTO BIO 925,825
HEATING GASOIL 718,737 HEATING GASOIL 717,679
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,520 LPG 446,970
LPG Auto 456,220 LPG Auto 456,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,290
ΒΕΑ 35/40 321,840 ΒΕΑ 30/45 320,810
ΒΕΘ 50/70 309,590 -