ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 23rd, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.118,636 UNLEADED LRP 1.159,377
UNLEADED 95 1.115,778 UNLEADED 95 1.115,036
UNLEADED 100 1.178,385 UNLEADED 100 1.178,446
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,153 DIΕSEL AUTO BIO 918,259
HEATING GASOIL 711,120 HEATING GASOIL 710,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,490 LPG 439,990
LPG Auto 449,320 LPG Auto 449,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,180
ΒΕΑ 35/40 319,660 ΒΕΑ 30/45 318,660
ΒΕΘ 50/70 307,440 -