ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,486 UNLEADED LRP 1.146,197
UNLEADED 95 1.102,618 UNLEADED 95 1.101,845
UNLEADED 100 1.165,204 UNLEADED 100 1.165,225
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,833 DIΕSEL AUTO BIO 897,919
HEATING GASOIL 691,990 HEATING GASOIL 690,963
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,780 LPG 432,250
LPG Auto 442,220 LPG Auto 442,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,530
ΒΕΑ 35/40 311,070 ΒΕΑ 30/45 310,050
ΒΕΘ 50/70 298,820 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,449 UNLEADED LRP 1.151,160
UNLEADED 95 1.107,582 UNLEADED 95 1.106,808
UNLEADED 100 1.170,340 UNLEADED 100 1.170,360
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,810 DIΕSEL AUTO BIO 901,884
HEATING GASOIL 696,333 HEATING GASOIL 695,305
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,840 LPG 435,310
LPG Auto 444,460 LPG Auto 444,720
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,080
ΒΕΑ 35/40 312,650 ΒΕΑ 30/45 311,630
ΒΕΘ 50/70 300,380 -

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,680 UNLEADED LRP 1.158,411
UNLEADED 95 1.114,812 UNLEADED 95 1.114,060
UNLEADED 100 1.177,652 UNLEADED 100 1.177,693
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,289 DIΕSEL AUTO BIO 908,383
HEATING GASOIL 702,516 HEATING GASOIL 701,509
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 445,730 LPG 442,210
LPG Auto 450,730 LPG Auto 451,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600
ΒΕΑ 35/40 315,160 ΒΕΑ 30/45 314,150
ΒΕΘ 50/70 302,880 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/02/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,941 UNLEADED LRP 1.165,642
UNLEADED 95 1.122,074 UNLEADED 95 1.121,300
UNLEADED 100 1.184,934 UNLEADED 100 1.184,965
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,245 DIΕSEL AUTO BIO 915,319
HEATING GASOIL 709,046 HEATING GASOIL 708,017
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 453,120 LPG 449,580
LPG Auto 457,290 LPG Auto 457,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,590
ΒΕΑ 35/40 319,140 ΒΕΑ 30/45 318,120
ΒΕΘ 50/70 306,890 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.133,657 UNLEADED LRP 1.174,357
UNLEADED 95 1.130,800 UNLEADED 95 1.130,026
UNLEADED 100 1.193,578 UNLEADED 100 1.193,600
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,482 DIΕSEL AUTO BIO 923,557
HEATING GASOIL 716,947 HEATING GASOIL 715,910
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,570 LPG 457,040
LPG Auto 464,650 LPG Auto 464,900
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,560
ΒΕΑ 35/40 324,060 ΒΕΑ 30/45 323,030
ΒΕΘ 50/70 311,840 -

ΠΕΜΠΤΗ 08/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 08/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.138,559 UNLEADED LRP 1.179,280
UNLEADED 95 1.135,722 UNLEADED 95 1.134,969
UNLEADED 100 1.198,288 UNLEADED 100 1.198,328
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,943 DIΕSEL AUTO BIO 929,029
HEATING GASOIL 721,991 HEATING GASOIL 720,984
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,180 LPG 463,690
LPG Auto 471,500 LPG Auto 471,780
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,240
ΒΕΑ 35/40 326,650 ΒΕΑ 30/45 325,640
ΒΕΘ 50/70 314,490 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/02/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,298 UNLEADED LRP 1.183,988
UNLEADED 95 1.140,461 UNLEADED 95 1.139,688
UNLEADED 100 1.202,956 UNLEADED 100 1.202,966
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 935,507 DIΕSEL AUTO BIO 934,581
HEATING GASOIL 727,453 HEATING GASOIL 726,426
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 474,900 LPG 471,400
LPG Auto 479,800 LPG Auto 480,050
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,520
ΒΕΑ 35/40 329,900 ΒΕΑ 30/45 328,880
ΒΕΘ 50/70 317,780 -

ΤΡΙΤΗ 06/02/2018

ΤΡΙΤΗ 06/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,384 UNLEADED LRP 1.186,124
UNLEADED 95 1.142,556 UNLEADED 95 1.141,834
UNLEADED 100 1.204,928 UNLEADED 100 1.205,000
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,338 DIΕSEL AUTO BIO 936,462
HEATING GASOIL 729,324 HEATING GASOIL 728,337
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 482,440 LPG 478,980
LPG Auto 487,460 LPG Auto 487,760
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,560
ΒΕΑ 35/40 330,870 ΒΕΑ 30/45 329,880
ΒΕΘ 50/70 318,770 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/02/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,404 UNLEADED LRP 1.186,134
UNLEADED 95 1.142,576 UNLEADED 95 1.141,834
UNLEADED 100 1.204,980 UNLEADED 100 1.205,020
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 938,263 DIΕSEL AUTO BIO 937,368
HEATING GASOIL 730,290 HEATING GASOIL 729,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 487,550 LPG 484,080
LPG Auto 492,520 LPG Auto 492,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,270
ΒΕΑ 35/40 330,600 ΒΕΑ 30/45 329,600
ΒΕΘ 50/70 318,500 -