ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.118,636 UNLEADED LRP 1.159,377
UNLEADED 95 1.115,778 UNLEADED 95 1.115,036
UNLEADED 100 1.178,385 UNLEADED 100 1.178,446
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,153 DIΕSEL AUTO BIO 918,259
HEATING GASOIL 711,120 HEATING GASOIL 710,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,490 LPG 439,990
LPG Auto 449,320 LPG Auto 449,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,180
ΒΕΑ 35/40 319,660 ΒΕΑ 30/45 318,660
ΒΕΘ 50/70 307,440 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,429 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.113,581 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.175,944 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,851 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 706,594 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 440,380 LPG
LPG Auto 446,500 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 317,940 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 305,760 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,497 UNLEADED LRP 1.155,197
UNLEADED 95 1.111,670 UNLEADED 95 1.110,897
UNLEADED 100 1.173,798 UNLEADED 100 1.173,818
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,031 DIΕSEL AUTO BIO 909,116
HEATING GASOIL 701,285 HEATING GASOIL 700,258
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,010 LPG 433,500
LPG Auto 443,430 LPG Auto 443,680
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,440
ΒΕΑ 35/40 315,830 ΒΕΑ 30/45 314,810
ΒΕΘ 50/70 303,700 -

ΤΡΙΤΗ 20/02/2018

ΤΡΙΤΗ 20/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,460 UNLEADED LRP 1.151,170
UNLEADED 95 1.107,622 UNLEADED 95 1.106,869
UNLEADED 100 1.169,689 UNLEADED 100 1.169,730
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,281 DIΕSEL AUTO BIO 904,366
HEATING GASOIL 696,658 HEATING GASOIL 695,652
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,770 LPG 432,280
LPG Auto 442,510 LPG Auto 442,770
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,790
ΒΕΑ 35/40 314,160 ΒΕΑ 30/45 313,150
ΒΕΘ 50/70 302,030 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/02/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,913 UNLEADED LRP 1.146,614
UNLEADED 95 1.103,076 UNLEADED 95 1.102,303
UNLEADED 100 1.165,174 UNLEADED 100 1.165,184
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,617 DIΕSEL AUTO BIO 898,692
HEATING GASOIL 691,380 HEATING GASOIL 690,343
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,380 LPG 428,870
LPG Auto 439,340 LPG Auto 439,580
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,290
ΒΕΑ 35/40 311,700 ΒΕΑ 30/45 310,680
ΒΕΘ 50/70 299,560 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,805 UNLEADED LRP 1.145,525
UNLEADED 95 1.101,957 UNLEADED 95 1.101,204
UNLEADED 100 1.164,268 UNLEADED 100 1.164,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,000 DIΕSEL AUTO BIO 897,095
HEATING GASOIL 690,301 HEATING GASOIL 689,284
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 431,850 LPG 428,350
LPG Auto 438,890 LPG Auto 439,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,450
ΒΕΑ 35/40 310,910 ΒΕΑ 30/45 309,900
ΒΕΘ 50/70 298,710 -

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,486 UNLEADED LRP 1.146,197
UNLEADED 95 1.102,618 UNLEADED 95 1.101,845
UNLEADED 100 1.165,204 UNLEADED 100 1.165,225
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,833 DIΕSEL AUTO BIO 897,919
HEATING GASOIL 691,990 HEATING GASOIL 690,963
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,780 LPG 432,250
LPG Auto 442,220 LPG Auto 442,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,530
ΒΕΑ 35/40 311,070 ΒΕΑ 30/45 310,050
ΒΕΘ 50/70 298,820 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,449 UNLEADED LRP 1.151,160
UNLEADED 95 1.107,582 UNLEADED 95 1.106,808
UNLEADED 100 1.170,340 UNLEADED 100 1.170,360
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,810 DIΕSEL AUTO BIO 901,884
HEATING GASOIL 696,333 HEATING GASOIL 695,305
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,840 LPG 435,310
LPG Auto 444,460 LPG Auto 444,720
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,080
ΒΕΑ 35/40 312,650 ΒΕΑ 30/45 311,630
ΒΕΘ 50/70 300,380 -

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018

ΤΡΙΤΗ 13/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,680 UNLEADED LRP 1.158,411
UNLEADED 95 1.114,812 UNLEADED 95 1.114,060
UNLEADED 100 1.177,652 UNLEADED 100 1.177,693
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,289 DIΕSEL AUTO BIO 908,383
HEATING GASOIL 702,516 HEATING GASOIL 701,509
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 445,730 LPG 442,210
LPG Auto 450,730 LPG Auto 451,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600
ΒΕΑ 35/40 315,160 ΒΕΑ 30/45 314,150
ΒΕΘ 50/70 302,880 -