ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,332 UNLEADED LRP 1.186,064
UNLEADED 95 1.142,444 UNLEADED 95 1.141,701
UNLEADED 100 1.205,976 UNLEADED 100 1.206,037
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,155 DIΕSEL AUTO BIO 945,249
HEATING GASOIL 742,677 HEATING GASOIL 741,671
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,170 LPG 526,640
LPG Auto 535,500 LPG Auto 535,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,840
ΒΕΑ 35/40 337,490 ΒΕΑ 30/45 336,470
ΒΕΘ 50/70 325,140 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,146,675 UNLEADED LRP 1,187,375
UNLEADED 95 1,143,777 UNLEADED 95 1,142,993
UNLEADED 100 1,207,552 UNLEADED 100 1,207,562
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,819 DIΕSEL AUTO BIO 947,863
HEATING GASOIL 746,206 HEATING GASOIL 745,138
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 531,020 LPG 527,420
LPG Auto 535,880 LPG Auto 536,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,970
ΒΕΑ 35/40 339,720 ΒΕΑ 30/45 338,670
ΒΕΘ 50/70 327,330 -

ΤΡΙΤΗ 16/01/2018

ΤΡΙΤΗ 16/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,824 UNLEADED LRP 1,188,555
UNLEADED 95 1,144,915 UNLEADED 95 1,144,163
UNLEADED 100 1,208,986 UNLEADED 100 1,209,037
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,630 DIΕSEL AUTO BIO 949,704
HEATING GASOIL 748,606 HEATING GASOIL 747,579
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,610 LPG 529,040
LPG Auto 537,100 LPG Auto 537,390
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,940
ΒΕΑ 35/40 341,740 ΒΕΑ 30/45 340,710
ΒΕΘ 50/70 329,290 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,149,502 UNLEADED LRP 1,190,202
UNLEADED 95 1,146,573 UNLEADED 95 1,145,779
UNLEADED 100 1,211,082 UNLEADED 100 1,211,102
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,534 DIΕSEL AUTO BIO 950,589
HEATING GASOIL 749,776 HEATING GASOIL 748,719
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,840 LPG 532,220
LPG Auto 540,380 LPG Auto 540,650
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,100
ΒΕΑ 35/40 343,040 ΒΕΑ 30/45 341,990
ΒΕΘ 50/70 330,500 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,862 UNLEADED LRP 1,189,592
UNLEADED 95 1,145,912 UNLEADED 95 1,145,149
UNLEADED 100 1,210,613 UNLEADED 100 1,210,664
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,966 DIΕSEL AUTO BIO 950,040
HEATING GASOIL 749,329 HEATING GASOIL 748,302
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,670 LPG 534,070
LPG Auto 542,540 LPG Auto 542,840
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,550
ΒΕΑ 35/40 343,420 ΒΕΑ 30/45 342,490
ΒΕΘ 50/70 330,840 -

ΠΕΜΠΤΗ 11/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 11/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,144,722 UNLEADED LRP 1,185,442
UNLEADED 95 1,141,783 UNLEADED 95 1,141,000
UNLEADED 100 1,206,392 UNLEADED 100 1,206,444
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,904 DIΕSEL AUTO BIO 946,968
HEATING GASOIL 746,379 HEATING GASOIL 745,332
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 536,770 LPG 533,160
LPG Auto 542,080 LPG Auto 542,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,250
ΒΕΑ 35/40 342,220 ΒΕΑ 30/45 341,190
ΒΕΘ 50/70 329,650 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,141,946 UNLEADED LRP 1,182,646
UNLEADED 95 1,139,006 UNLEADED 95 1,138,203
UNLEADED 100 1,203,494 UNLEADED 100 1,203,515
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,951 DIΕSEL AUTO BIO 944,995
HEATING GASOIL 744,732 HEATING GASOIL 743,674
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 536,130 LPG 532,500
LPG Auto 541,940 LPG Auto 542,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,750
ΒΕΑ 35/40 341,710 ΒΕΑ 30/45 340,660
ΒΕΘ 50/70 329,150 -

ΤΡΙΤΗ 09/01/2018

ΤΡΙΤΗ 09/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,166 UNLEADED LRP 1,180,866
UNLEADED 95 1,137,236 UNLEADED 95 1,136,444
UNLEADED 100 1,201,593 UNLEADED 100 1,201,613
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,985 DIΕSEL AUTO BIO 944,019
HEATING GASOIL 744,162 HEATING GASOIL 743,094
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,520 LPG 531,900
LPG Auto 541,630 LPG Auto 541,890
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,550
ΒΕΑ 35/40 341,480 ΒΕΑ 30/45 340,420
ΒΕΘ 50/70 328,940 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΕΩΣ 08/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΕΩΣ 08/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,139,332 UNLEADED LRP 1,180,032
UNLEADED 95 1,136,413 UNLEADED 95 1,135,609
UNLEADED 100 1,200,637 UNLEADED 100 1,200,657
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,164 DIΕSEL AUTO BIO 942,209
HEATING GASOIL 742,779 HEATING GASOIL 741,721
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,130 LPG 531,510
LPG Auto 541,540 LPG Auto 541,790
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,360
ΒΕΑ 35/40 339,260 ΒΕΑ 30/45 338,210
ΒΕΘ 50/70 326,750 -