ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,141,427 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,138,457 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,203,525 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 935,689 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 734,449 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 551,280 LPG
LPG Auto 557,900 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 332,150 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 319,470 -

ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,139,759 UNLEADED LRP 1,180,480
UNLEADED 95 1,136,789 UNLEADED 95 1,136,006
UNLEADED 100 1,201,949 UNLEADED 100 1,202,000
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 932,801 DIΕSEL AUTO BIO 931,856
HEATING GASOIL 731,531 HEATING GASOIL 730,484
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 559,680 LPG 557,370
LPG Auto 565,220 LPG Auto 566,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,250
ΒΕΑ 35/40 331,400 ΒΕΑ 30/45 330,340
ΒΕΘ 50/70 318,690 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-27/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΤΕΤΑΡΤΗ 23-27/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,136,454 UNLEADED LRP 1,177,185
UNLEADED 95 1,133,484 UNLEADED 95 1,132,711
UNLEADED 100 1,198,685 UNLEADED 100 1,198,735
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,283 DIΕSEL AUTO BIO 928,337
HEATING GASOIL 727,951 HEATING GASOIL 726,903
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 565,620 LPG 563,320
LPG Auto 570,000 LPG Auto 571,600
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,030
ΒΕΑ 35/40 329,190 ΒΕΑ 30/45 328,150
ΒΕΘ 50/70 316,470 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.134,562 UNLEADED LRP 1.175,294
UNLEADED 95 1.131,593 UNLEADED 95 1.130,810
UNLEADED 100 1.196,844 UNLEADED 100 1.196,894
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,988 DIΕSEL AUTO BIO 928,032
HEATING GASOIL 727,503 HEATING GASOIL 726,466
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 568,490 LPG 566,190
LPG Auto 572,290 LPG Auto 573,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,070
ΒΕΑ 35/40 328,260 ΒΕΑ 30/45 327,210
ΒΕΘ 50/70 315,520 -

ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017

ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,349 UNLEADED LRP 1.172,080
UNLEADED 95 1.128,369 UNLEADED 95 1.127,586
UNLEADED 100 1.193,650 UNLEADED 100 1.193,701
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,960 DIΕSEL AUTO BIO 927,005
HEATING GASOIL 726,009 HEATING GASOIL 724,951
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 570,660 LPG 568,350
LPG Auto 573,710 LPG Auto 575,300
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,310
ΒΕΑ 35/40 326,520 ΒΕΑ 30/45 325,470
ΒΕΘ 50/70 313,760 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.128,125 UNLEADED LRP 1.168,845
UNLEADED 95 1.125,135 UNLEADED 95 1.124,351
UNLEADED 100 1.190,375 UNLEADED 100 1.190,426
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,815 DIΕSEL AUTO BIO 924,858
HEATING GASOIL 723,476 HEATING GASOIL 722,429
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 567,550 LPG 565,240
LPG Auto 570,330 LPG Auto 571,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,750
ΒΕΑ 35/40 323,970 ΒΕΑ 30/45 322,910
ΒΕΘ 50/70 311,210 -

ΤΡΙΤΗ 19/12/2017

ΤΡΙΤΗ 19/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,304 UNLEADED LRP 1,167,025
UNLEADED 95 1.123,324 UNLEADED 95 1,122,521
UNLEADED 100 1.188,636 UNLEADED 100 1,188,687
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,272 DIΕSEL AUTO BIO 925,316
HEATING GASOIL 723,059 HEATING GASOIL 722,001
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 570,990 LPG 568,670
LPG Auto 573,500 LPG Auto 575,080
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,850
ΒΕΑ 35/40 322,090 ΒΕΑ 30/45 321,030
ΒΕΘ 50/70 309,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.127,922 UNLEADED LRP 1.168,652
UNLEADED 95 1.124,931 UNLEADED 95 1.124,158
UNLEADED 100 1.190,314 UNLEADED 100 1.190,365
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,676 DIΕSEL AUTO BIO 926,719
HEATING GASOIL 723,548 HEATING GASOIL 722,490
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 573,420 LPG 571,110
LPG Auto 576,000 LPG Auto 577,600
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,210 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,150
ΒΕΑ 35/40 321,410 ΒΕΑ 30/45 320,350
ΒΕΘ 50/70 308,620 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.129,030 UNLEADED LRP 1.169,740
UNLEADED 95 1.126,039 UNLEADED 95 1.125,236
UNLEADED 100 1.191,443 UNLEADED 100 1.191,473
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,679 DIΕSEL AUTO BIO 928,693
HEATING GASOIL 725,286 HEATING GASOIL 724,209
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 580,300 LPG 577,960
LPG Auto 582,750 LPG Auto 584,320
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,040
ΒΕΑ 35/40 322,310 ΒΕΑ 30/45 321,240
ΒΕΘ 50/70 309,520 -