ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 6th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,130,270 UNLEADED LRP 1,171,012
UNLEADED 95 1,127,250 UNLEADED 95 1,126,467
UNLEADED 100 1,193,426 UNLEADED 100 1,193,497
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,486 DIΕSEL AUTO BIO 919,519
HEATING GASOIL 705,719 HEATING GASOIL 704,662
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,100 LPG 543,770
LPG Auto 552,940 LPG Auto 554,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,820
ΒΕΑ 35/40 334,290 ΒΕΑ 30/45 333,230
ΒΕΘ 50/70 321,340 -