ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2017:

ΤΡΙΤΗ 07/11/2017

ΤΡΙΤΗ 07/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.135,264 UNLEADED LRP 1,175,954
UNLEADED 95 1.132,233 UNLEADED 95 1,131,400
UNLEADED 100 1.198,542 UNLEADED 100 1,198,552
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,085 DIΕSEL AUTO BIO 923,078
HEATING GASOIL 709,574 HEATING GASOIL 708,466
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 550,810 LPG 548,420
LPG Auto 557,790 LPG Auto 559,360
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,410
ΒΕΑ 35/40 337,940 ΒΕΑ 30/45 336,840
ΒΕΘ 50/70 324,970 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,130,270 UNLEADED LRP 1,171,012
UNLEADED 95 1,127,250 UNLEADED 95 1,126,467
UNLEADED 100 1,193,426 UNLEADED 100 1,193,497
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,486 DIΕSEL AUTO BIO 919,519
HEATING GASOIL 705,719 HEATING GASOIL 704,662
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,100 LPG 543,770
LPG Auto 552,940 LPG Auto 554,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,820
ΒΕΑ 35/40 334,290 ΒΕΑ 30/45 333,230
ΒΕΘ 50/70 321,340 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.127,819 UNLEADED LRP 1.168,550
UNLEADED 95 1.124,789 UNLEADED 95 1.123,995
UNLEADED 100 1.190,996 UNLEADED 100 1.191,046
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,723 DIΕSEL AUTO BIO 918,767
HEATING GASOIL 704,906 HEATING GASOIL 703,828
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,890 LPG 542,540
LPG Auto 552,060 LPG Auto 553,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,060
ΒΕΑ 35/40 332,560 ΒΕΑ 30/45 331,490
ΒΕΘ 50/70 319,590 -

ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,792 UNLEADED LRP 1.167,503
UNLEADED 95 1.123,761 UNLEADED 95 1.122,948
UNLEADED 100 1.190,009 UNLEADED 100 1.190,029
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,343 DIΕSEL AUTO BIO 919,336
HEATING GASOIL 705,923 HEATING GASOIL 704,835
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,930 LPG 542,550
LPG Auto 552,640 LPG Auto 554,230
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,210
ΒΕΑ 35/40 330,730 ΒΕΑ 30/45 329,650

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.122,958 UNLEADED LRP 1.163,668
UNLEADED 95 1.119,937 UNLEADED 95 1.119,124
UNLEADED 100 1.185,951 UNLEADED 100 1.185,972
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,255 DIΕSEL AUTO BIO 915,258
HEATING GASOIL 701,754 HEATING GASOIL 700,665
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,610 LPG 538,240
LPG Auto 548,800 LPG Auto 550,390
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,010
ΒΕΑ 35/40 325,480 ΒΕΑ 30/45 324,400
ΒΕΘ 50/70 312,540 -