ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 23rd, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,269 UNLEADED LRP 1.146,969
UNLEADED 95 1.103,280 UNLEADED 95 1.102,476
UNLEADED 100 1.168,368 UNLEADED 100 1.168,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 903,604 DIΕSEL AUTO BIO 902,637
HEATING GASOIL 689,356 HEATING GASOIL 688,278
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 510,930 LPG 508,580
LPG Auto 517,680 LPG Auto 519,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,360
ΒΕΑ 35/40 309,630 ΒΕΑ 30/45 308,560
ΒΕΘ 50/70 296,850 -