ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 13th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.098,439 UNLEADED LRP 1.139,149
UNLEADED 95 1.095,448 UNLEADED 95 1.094,655
UNLEADED 100 1.160,353 UNLEADED 100 1.160,394
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,084 DIΕSEL AUTO BIO 893,128
HEATING GASOIL 677,946 HEATING GASOIL 676,877
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,410 LPG 532,090
LPG Auto 538,900 LPG Auto 540,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,660
ΒΕΑ 35/40 301,900 ΒΕΑ 30/45 300,840
ΒΕΘ 50/70 289,130 -