ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 10th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 10/10/2017

ΤΡΙΤΗ 10/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,147 UNLEADED LRP 1.140,857
UNLEADED 95 1.097,146 UNLEADED 95 1.096,343
UNLEADED 100 1.162,387 UNLEADED 100 1.162,407
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 895,844 DIΕSEL AUTO BIO 894,868
HEATING GASOIL 810,781 HEATING GASOIL 809,704
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,960 LPG 532,610
LPG Auto 540,180 LPG Auto 541,750
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,390
ΒΕΑ 35/40 299,720 ΒΕΑ 30/45 298,650
ΒΕΘ 50/70 286,890 -