ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 9th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 07-09/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,859 UNLEADED LRP 1.141,570
UNLEADED 95 1.097,869 UNLEADED 95 1.097,055
UNLEADED 100 1.163,100 UNLEADED 100 1.163,120
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,060 DIΕSEL AUTO BIO 897,075
HEATING GASOIL 812,836 HEATING GASOIL 811,738
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,100 LPG 526,730
LPG Auto 534,400 LPG Auto 535,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,370
ΒΕΑ 35/40 300,710 ΒΕΑ 30/45 299,630
ΒΕΘ 50/70 287,880 -