ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 25th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,184 UNLEADED LRP 1.144,885
UNLEADED 95 1.101,235 UNLEADED 95 1.100,442
UNLEADED 100 1.165,448 UNLEADED 100 1.165,458
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,145 DIΕSEL AUTO BIO 893,179
HEATING GASOIL 817,850 HEATING GASOIL 816,782
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,310 LPG 501,990
LPG Auto 510,080 LPG Auto 511,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,370
ΒΕΑ 35/40 298,400 ΒΕΑ 30/45 297,340
ΒΕΘ 50/70 285,800 -