ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 18th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.113,490 UNLEADED LRP 1.154,201
UNLEADED 95 1.110,540 UNLEADED 95 1.109,747
UNLEADED 100 1.174,978 UNLEADED 100 1.175,008
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 888,623 DIΕSEL AUTO BIO 887,667
HEATING GASOIL 808,768 HEATING GASOIL 807,700
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,230 LPG 493,920
LPG Auto 502,790 LPG Auto 504,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,350
ΒΕΑ 35/40 297,400 ΒΕΑ 30/45 296,340
ΒΕΘ 50/70 284,780 -