ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 13th, 2017:

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,108,842 UNLEADED LRP 1.149,553
UNLEADED 95 1,105,903 UNLEADED 95 1.105,121
UNLEADED 100 1,170,035 UNLEADED 100 1.170,066
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 884,199 DIΕSEL AUTO BIO 883,243
HEATING GASOIL 800,988 HEATING GASOIL 799,930
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 495,330 LPG 493,040
LPG Auto 502,040 LPG Auto 503,590
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,530
ΒΕΑ 35/40 290,500 ΒΕΑ 30/45 289,450
ΒΕΘ 50/70 277,930 -