ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 4th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,032 UNLEADED LRP 1.156,733
UNLEADED 95 1.113,083 UNLEADED 95 1.112,280
UNLEADED 100 1.177,612 UNLEADED 100 1.177,622
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,283 DIΕSEL AUTO BIO 870,317
HEATING GASOIL 789,577 HEATING GASOIL 788,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 492,770 LPG 490,440
LPG Auto 499,970 LPG Auto 501,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,120
ΒΕΑ 35/40 285,190 ΒΕΑ 30/45 284,120
ΒΕΘ 50/70 272,550 -