ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 1st, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.107,388 UNLEADED LRP 1.148,109
UNLEADED 95 1.104,438 UNLEADED 95 1.103,655
UNLEADED 100 1.168,845 UNLEADED 100 1.168,886
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 865,781 DIΕSEL AUTO BIO 864,835
HEATING GASOIL 783,811 HEATING GASOIL 782,764
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 492,690 LPG 490,390
LPG Auto 499,050 LPG Auto 500,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,770
ΒΕΑ 35/40 281,820 ΒΕΑ 30/45 280,770
ΒΕΘ 50/70 269,180 -