ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,053 UNLEADED LRP 1,150,763
UNLEADED 95 1,107,073 UNLEADED 95 1,106,269
UNLEADED 100 1,172,191 UNLEADED 100 1,172,221
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,899 DIΕSEL AUTO BIO 908,933
HEATING GASOIL 829,820 HEATING GASOIL 828,742
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 525,720 LPG 523,390
LPG Auto 533,370 LPG Auto 534,940
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 289,870
ΒΕΑ 35/40 307,120 ΒΕΑ 30/45 306,060
ΒΕΘ 50/70 294,340 -

ΠΕΜΠΤΗ 28/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ 28/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,378 UNLEADED LRP 1.151,089
UNLEADED 95 1,107,398 UNLEADED 95 1.106,615
UNLEADED 100 1,172,293 UNLEADED 100 1.172,334
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,789 DIΕSEL AUTO BIO 904,834
HEATING GASOIL 827,369 HEATING GASOIL 826,312
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,090 LPG 520,770
LPG Auto 530,410 LPG Auto 531,980
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 288,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,630
ΒΕΑ 35/40 304,820 ΒΕΑ 30/45 303,760
ΒΕΘ 50/70 292,090 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.109,463 UNLEADED LRP 1.150,203
UNLEADED 95 1.106,503 UNLEADED 95 1.105,731
UNLEADED 100 1.171,174 UNLEADED 100 1.171,236
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,750 DIΕSEL AUTO BIO 901,803
HEATING GASOIL 825,335 HEATING GASOIL 824,298
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 518,530 LPG 516,240
LPG Auto 525,300 LPG Auto 526,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,800
ΒΕΑ 35/40 302,920 ΒΕΑ 30/45 301,870
ΒΕΘ 50/70 290,230 -

ΤΡΙΤΗ 26/09/2017

ΤΡΙΤΗ 26/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,738 UNLEADED LRP 1.147,468
UNLEADED 95 1.103,788 UNLEADED 95 1.103,015
UNLEADED 100 1.168,153 UNLEADED 100 1.168,215
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,200 DIΕSEL AUTO BIO 898,254
HEATING GASOIL 822,335 HEATING GASOIL 821,298
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 512,060 LPG 509,770
LPG Auto 518,230 LPG Auto 519,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,110
ΒΕΑ 35/40 301,150 ΒΕΑ 30/45 300,110
ΒΕΘ 50/70 288,520 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,184 UNLEADED LRP 1.144,885
UNLEADED 95 1.101,235 UNLEADED 95 1.100,442
UNLEADED 100 1.165,448 UNLEADED 100 1.165,458
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,145 DIΕSEL AUTO BIO 893,179
HEATING GASOIL 817,850 HEATING GASOIL 816,782
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,310 LPG 501,990
LPG Auto 510,080 LPG Auto 511,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,370
ΒΕΑ 35/40 298,400 ΒΕΑ 30/45 297,340
ΒΕΘ 50/70 285,800 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.103,961 UNLEADED LRP 1.144,651
UNLEADED 95 1.101,011 UNLEADED 95 1.100,208
UNLEADED 100 1.165,225 UNLEADED 100 1.165,235
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 891,450 DIΕSEL AUTO BIO 890,474
HEATING GASOIL 815,175 HEATING GASOIL 814,098
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,890 LPG 497,570
LPG Auto 505,400 LPG Auto 506,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,340
ΒΕΑ 35/40 297,370 ΒΕΑ 30/45 296,300
ΒΕΘ 50/70 284,770 -

ΠΕΜΠΤΗ 21/09/2017

ΠΕΜΠΤΗ 21/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,252 UNLEADED LRP 1.145,973
UNLEADED 95 1.102,313 UNLEADED 95 1.101,530
UNLEADED 100 1.166,475 UNLEADED 100 1.166,516
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 889,813 DIΕSEL AUTO BIO 888,867
HEATING GASOIL 813,762 HEATING GASOIL 812,714
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,960 LPG 494,670
LPG Auto 502,350 LPG Auto 503,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,370
ΒΕΑ 35/40 297,360 ΒΕΑ 30/45 296,320
ΒΕΘ 50/70 284,770 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.107,612 UNLEADED LRP 1.148,332
UNLEADED 95 1.104,662 UNLEADED 95 1.103,879
UNLEADED 100 1.168,998 UNLEADED 100 1.169,059
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 889,823 DIΕSEL AUTO BIO 888,887
HEATING GASOIL 813,172 HEATING GASOIL 812,124
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,310 LPG 494,030
LPG Auto 502,120 LPG Auto 503,690
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,370
ΒΕΑ 35/40 298,400 ΒΕΑ 30/45 297,360
ΒΕΘ 50/70 285,780 -

ΤΡΙΤΗ 19/09/2017

ΤΡΙΤΗ 19/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,978 UNLEADED LRP 1.151,689
UNLEADED 95 1.108,029 UNLEADED 95 1.107,235
UNLEADED 100 1.172,415 UNLEADED 100 1.172,425
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 889,579 DIΕSEL AUTO BIO 888,613
HEATING GASOIL 811,188 HEATING GASOIL 810,111
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 495,810 LPG 493,490
LPG Auto 502,040 LPG Auto 503,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,040
ΒΕΑ 35/40 298,080 ΒΕΑ 30/45 297,020
ΒΕΘ 50/70 285,460 -