ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/08/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,062 UNLEADED LRP 1.129,813
UNLEADED 95 1.086,062 UNLEADED 95 1.085,289
UNLEADED 100 1.151,190 UNLEADED 100 1.151,271
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,029 DIΕSEL AUTO BIO 858,093
HEATING GASOIL 775,939 HEATING GASOIL 774,882
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 485,550 LPG 483,240
LPG Auto 490,190 LPG Auto 491,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,620
ΒΕΑ 35/40 281,930 ΒΕΑ 30/45 280,890
ΒΕΘ 50/70 269,090 -

ΠΕΜΠΤΗ 17/08/2017

ΠΕΜΠΤΗ 17/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,967 UNLEADED LRP 1.130,667
UNLEADED 95 1.086,966 UNLEADED 95 1.086,153
UNLEADED 100 1.152,024 UNLEADED 100 1.152,044
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 861,988 DIΕSEL AUTO BIO 861,001
HEATING GASOIL 778,746 HEATING GASOIL 777,659
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 484,970 LPG 482,610
LPG Auto 489,890 LPG Auto 491,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,970
ΒΕΑ 35/40 283,300 ΒΕΑ 30/45 282,210
ΒΕΘ 50/70 270,470 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/08/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,760 UNLEADED LRP 1.131,481
UNLEADED 95 1.087,770 UNLEADED 95 1.086,966
UNLEADED 100 1.152,807 UNLEADED 100 1.152,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 865,151 DIΕSEL AUTO BIO 864,174
HEATING GASOIL 781,461 HEATING GASOIL 780,404
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 486,520 LPG 484,180
LPG Auto 491,800 LPG Auto 493,380
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,300
ΒΕΑ 35/40 285,600 ΒΕΑ 30/45 284,540
ΒΕΘ 50/70 272,790 -

ΤΡΙΤΗ 15/08/2017

ΤΡΙΤΗ 15/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,103 UNLEADED LRP 1.132,823
UNLEADED 95 1.089,103 UNLEADED 95 1.088,319
UNLEADED 100 1.154,180 UNLEADED 100 1.154,231
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 867,572 DIΕSEL AUTO BIO 866,605
HEATING GASOIL 783,312 HEATING GASOIL 782,235
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 489,290 LPG 486,960
LPG Auto 494,590 LPG Auto 496,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,690
ΒΕΑ 35/40 288,000 ΒΕΑ 30/45 286,940
ΒΕΘ 50/70 275,180 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/08/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,357 UNLEADED LRP 1.133,057
UNLEADED 95 1.089,357 UNLEADED 95 1.088,553
UNLEADED 100 1.154,414 UNLEADED 100 1.154,434
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 867,775 DIΕSEL AUTO BIO 866,798
HEATING GASOIL 782,550 HEATING GASOIL 781,472
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 484,340 LPG 481,990
LPG Auto 489,830 LPG Auto 491,400
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,370
ΒΕΑ 35/40 288,680 ΒΕΑ 30/45 287,600
ΒΕΘ 50/70 275,860 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/08/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,092,510 UNLEADED LRP 1,133,210
UNLEADED 95 1,089,509 UNLEADED 95 1,088,696
UNLEADED 100 1,154,525 UNLEADED 100 1,154,547
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 867,012 DIΕSEL AUTO BIO 866,025
HEATING GASOIL 781,187 HEATING GASOIL 780,099
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 479,140 LPG 476,780
LPG Auto 484,650 LPG Auto 486,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,660
ΒΕΑ 35/40 288,960 ΒΕΑ 30/45 287,880
ΒΕΘ 50/70 276,160 -

ΠΕΜΠΤΗ 10/08/2017

ΠΕΜΠΤΗ 10/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,092,967 UNLEADED LRP 1,133,677
UNLEADED 95 1,089,977 UNLEADED 95 1,089,194
UNLEADED 100 1,154,831 UNLEADED 100 1,154,872
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 866,371 DIΕSEL AUTO BIO 865,415
HEATING GASOIL 780,404 HEATING GASOIL 779,336
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 473,420 LPG 471,100
LPG Auto 478,870 LPG Auto 480,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,050
ΒΕΑ 35/40 288,290 ΒΕΑ 30/45 287,230
ΒΕΘ 50/70 275,520 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/08/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,094,065 UNLEADED LRP 1,134,775
UNLEADED 95 1,091,086 UNLEADED 95 1,090,303
UNLEADED 100 1,155,787 UNLEADED 100 1,155,828
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 867,429 DIΕSEL AUTO BIO 866,483
HEATING GASOIL 781,472 HEATING GASOIL 780,414
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,640 LPG 467,320
LPG Auto 475,410 LPG Auto 476,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,960
ΒΕΑ 35/40 288,150 ΒΕΑ 30/45 287,090
ΒΕΘ 50/70 275,410 -

ΤΡΙΤΗ 08/08/2017

ΤΡΙΤΗ 08/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,094,665 UNLEADED LRP 1,135,386
UNLEADED 95 1,091,696 UNLEADED 95 1,090,903
UNLEADED 100 1,156,387 UNLEADED 100 1,156,418
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 868,720 DIΕSEL AUTO BIO 867,765
HEATING GASOIL 783,191 HEATING GASOIL 782,122
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,180 LPG 468,860
LPG Auto 477,050 LPG Auto 478,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,010
ΒΕΑ 35/40 287,200 ΒΕΑ 30/45 286,140
ΒΕΘ 50/70 274,470 -