ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 20th, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.078,963 UNLEADED LRP 1.119,673
UNLEADED 95 1.075,902 UNLEADED 95 1.075,078
UNLEADED 100 1.142,190 UNLEADED 100 1.142,220
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 852,845 DIΕSEL AUTO BIO 851,848
HEATING GASOIL 768,566 HEATING GASOIL 767,467
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 405,030 LPG 402,630
LPG Auto 414,930 LPG Auto 416,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,890
ΒΕΑ 35/40 283,600 ΒΕΑ 30/45 282,510
ΒΕΘ 50/70 270,480 -