ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 23rd, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,064 UNLEADED LRP 1.104,785
UNLEADED 95 1.060,911 UNLEADED 95 1.060,067
UNLEADED 100 1.128,786 UNLEADED 100 1.128,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,912 DIΕSEL AUTO BIO 834,885
HEATING GASOIL 756,739 HEATING GASOIL 755,609
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,930 LPG 393,040
LPG Auto 407,540 LPG Auto 406,860
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,080
ΒΕΑ 35/40 277,300 ΒΕΑ 30/45 276,180
ΒΕΘ 50/70 263,800 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,542 UNLEADED LRP 1.105,262
UNLEADED 95 1.061,390 UNLEADED 95 1.060,555
UNLEADED 100 1.129,263 UNLEADED 100 1.129,315
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 837,875 DIΕSEL AUTO BIO 836,858
HEATING GASOIL 759,353 HEATING GASOIL 758,233
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 407,190 LPG 402,310
LPG Auto 416,010 LPG Auto 415,350
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,900
ΒΕΑ 35/40 278,120 ΒΕΑ 30/45 277,000
ΒΕΘ 50/70 264,620 -