ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 6th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 06/06/2017

ΤΡΙΤΗ 06/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.091,675 UNLEADED LRP 1.132,406
UNLEADED 95 1.088,543 UNLEADED 95 1.087,719
UNLEADED 100 1.156,438 UNLEADED 100 1.156,489
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,554 DIΕSEL AUTO BIO 853,537
HEATING GASOIL 775,482 HEATING GASOIL 774,373
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,450 LPG 404,590
LPG Auto 418,760 LPG Auto 418,100
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,090
ΒΕΑ 35/40 287,200 ΒΕΑ 30/45 286,090
ΒΕΘ 50/70 273,780 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/06/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.096,526 UNLEADED LRP 1.137,258
UNLEADED 95 1.093,384 UNLEADED 95 1.092,560
UNLEADED 100 1.161,452 UNLEADED 100 1.161,503
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 860,239 DIΕSEL AUTO BIO 859,211
HEATING GASOIL 781,248 HEATING GASOIL 780,130
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,690 LPG 414,820
LPG Auto 428,300 LPG Auto 427,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,940
ΒΕΑ 35/40 289,090 ΒΕΑ 30/45 287,980
ΒΕΘ 50/70 275,640 -