ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,983 UNLEADED LRP 1.107,703
UNLEADED 95 1.063,861 UNLEADED 95 1.063,047
UNLEADED 100 1.130,962 UNLEADED 100 1.131,013
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,289 DIΕSEL AUTO BIO 838,292
HEATING GASOIL 757,043 HEATING GASOIL 755,945
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 358,900 LPG 354,080
LPG Auto 371,620 LPG Auto 370,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,160
ΒΕΑ 35/40 280,130 ΒΕΑ 30/45 279,040
ΒΕΘ 50/70 266,810 -

ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,305 UNLEADED LRP 1.106,015
UNLEADED 95 1.062,172 UNLEADED 95 1.061,338
UNLEADED 100 1.129,579 UNLEADED 100 1.129,620
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 836,339 DIΕSEL AUTO BIO 835,312
HEATING GASOIL 754,481 HEATING GASOIL 753,362
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 354,290 LPG 349,430
LPG Auto 367,730 LPG Auto 367,060
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,810
ΒΕΑ 35/40 278,900 ΒΕΑ 30/45 277,780
ΒΕΘ 50/70 265,500 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,684 UNLEADED LRP 1.105,415
UNLEADED 95 1.061,531 UNLEADED 95 1.060,707
UNLEADED 100 1.129,223 UNLEADED 100 1.129,274
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 834,651 DIΕSEL AUTO BIO 833,644
HEATING GASOIL 753,219 HEATING GASOIL 752,101
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 358,950 LPG 354,090
LPG Auto 372,300 LPG Auto 371,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,870
ΒΕΑ 35/40 278,030 ΒΕΑ 30/45 276,920
ΒΕΘ 50/70 264,570 -

ΤΡΙΤΗ 27/06/2017

ΤΡΙΤΗ 27/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,291 UNLEADED LRP 1.104,001
UNLEADED 95 1.060,138 UNLEADED 95 1.059,294
UNLEADED 100 1.127,992 UNLEADED 100 1.128,013
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 833,369 DIΕSEL AUTO BIO 832,332
HEATING GASOIL 752,375 HEATING GASOIL 751,237
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 370,630 LPG 365,730
LPG Auto 383,030 LPG Auto 382,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,110
ΒΕΑ 35/40 277,330 ΒΕΑ 30/45 276,200
ΒΕΘ 50/70 263,830 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/06/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,027 UNLEADED LRP 1.103,747
UNLEADED 95 1.059,864 UNLEADED 95 1.059,040
UNLEADED 100 1.127,759 UNLEADED 100 1.127,819
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 833,807 DIΕSEL AUTO BIO 832,790
HEATING GASOIL 753,840 HEATING GASOIL 752,721
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 382,560 LPG 377,680
LPG Auto 393,700 LPG Auto 393,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,350
ΒΕΑ 35/40 276,580 ΒΕΑ 30/45 275,460
ΒΕΘ 50/70 263,070 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,064 UNLEADED LRP 1.104,785
UNLEADED 95 1.060,911 UNLEADED 95 1.060,067
UNLEADED 100 1.128,786 UNLEADED 100 1.128,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,912 DIΕSEL AUTO BIO 834,885
HEATING GASOIL 756,739 HEATING GASOIL 755,609
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,930 LPG 393,040
LPG Auto 407,540 LPG Auto 406,860
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,080
ΒΕΑ 35/40 277,300 ΒΕΑ 30/45 276,180
ΒΕΘ 50/70 263,800 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,542 UNLEADED LRP 1.105,262
UNLEADED 95 1.061,390 UNLEADED 95 1.060,555
UNLEADED 100 1.129,263 UNLEADED 100 1.129,315
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 837,875 DIΕSEL AUTO BIO 836,858
HEATING GASOIL 759,353 HEATING GASOIL 758,233
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 407,190 LPG 402,310
LPG Auto 416,010 LPG Auto 415,350
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,900
ΒΕΑ 35/40 278,120 ΒΕΑ 30/45 277,000
ΒΕΘ 50/70 264,620 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,029 UNLEADED LRP 1.105,761
UNLEADED 95 1.061,877 UNLEADED 95 1.061,054
UNLEADED 100 1.129,742 UNLEADED 100 1.129,793
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 838,830 DIΕSEL AUTO BIO 837,813
HEATING GASOIL 760,705 HEATING GASOIL 759,586
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,210 LPG 404,330
LPG Auto 418,010 LPG Auto 417,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,230
ΒΕΑ 35/40 278,440 ΒΕΑ 30/45 277,320
ΒΕΘ 50/70 264,950 -

ΤΡΙΤΗ 20/06/2017

ΤΡΙΤΗ 20/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,396 UNLEADED LRP 1.106,106
UNLEADED 95 1.062,244 UNLEADED 95 1.061,400
UNLEADED 100 1.130,037 UNLEADED 100 1.130,067
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,614 DIΕSEL AUTO BIO 838,576
HEATING GASOIL 761,457 HEATING GASOIL 760,328
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 408,550 LPG 403,660
LPG Auto 417,670 LPG Auto 416,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,840
ΒΕΑ 35/40 279,040 ΒΕΑ 30/45 277,910
ΒΕΘ 50/70 265,560 -