ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 15th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,099,760 UNLEADED LRP 1.140,491
UNLEADED 95 1,096,516 UNLEADED 95 1.095,662
UNLEADED 100 1,166,547 UNLEADED 100 1.166,598
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 869,107 DIΕSEL AUTO BIO 868,049
HEATING GASOIL 792,527 HEATING GASOIL 791,377
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,990 LPG 414,980
LPG Auto 433,600 LPG Auto 432,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,200
ΒΕΑ 35/40 290,900 ΒΕΑ 30/45 289,750
ΒΕΘ 50/70 277,040 -