ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 5th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.099,964 UNLEADED LRP 1.140,694
UNLEADED 95 1.096,740 UNLEADED 95 1.095,896
UNLEADED 100 1.166,496 UNLEADED 100 1.166,547
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 866,503 DIΕSEL AUTO BIO 865,445
HEATING GASOIL 788,286 HEATING GASOIL 787,136
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,880 LPG 414,880
LPG Auto 433,790 LPG Auto 433,110
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,270
ΒΕΑ 35/40 287,890 ΒΕΑ 30/45 286,750
ΒΕΘ 50/70 274,090 -