ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,544 UNLEADED LRP 1.147,245
UNLEADED 95 1.103,361 UNLEADED 95 1.102,497
UNLEADED 100 1.172,354 UNLEADED 100 1.172,374
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,104 DIΕSEL AUTO BIO 875,046
HEATING GASOIL 799,066 HEATING GASOIL 797,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,860 LPG 429,900
LPG Auto 444,440 LPG Auto 443,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,100
ΒΕΑ 35/40 300,490 ΒΕΑ 30/45 299,350
ΒΕΘ 50/70 286,870 -

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,452 UNLEADED LRP 1.147,152
UNLEADED 95 1,103,248 UNLEADED 95 1.102,384
UNLEADED 100 1,172,608 UNLEADED 100 1.172,618
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,351 DIΕSEL AUTO BIO 874,284
HEATING GASOIL 798,354 HEATING GASOIL 797,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,810 LPG 423,820
LPG Auto 439,200 LPG Auto 438,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,170
ΒΕΑ 35/40 298,680 ΒΕΑ 30/45 297,520
ΒΕΘ 50/70 284,980 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,748 UNLEADED LRP 1,147,478
UNLEADED 95 1,103,534 UNLEADED 95 1,102,680
UNLEADED 100 1,173,260 UNLEADED 100 1,173,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,721 DIΕSEL AUTO BIO 873,674
HEATING GASOIL 797,683 HEATING GASOIL 796,533
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,600 LPG 418,620
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,960
ΒΕΑ 35/40 297,550 ΒΕΑ 30/45 296,410
ΒΕΘ 50/70 283,770 -

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,917 UNLEADED LRP 1,145,638
UNLEADED 95 1.101,693 UNLEADED 95 1,100,828
UNLEADED 100 1.171,653 UNLEADED 100 1,171,703
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 873,571 DIΕSEL AUTO BIO 872,514
HEATING GASOIL 796,483 HEATING GASOIL 795,333
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,470 LPG 412,460
LPG Auto 430,660 LPG Auto 429,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,510
ΒΕΑ 35/40 295,180 ΒΕΑ 30/45 294,030
ΒΕΘ 50/70 281,350 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,099,760 UNLEADED LRP 1.140,491
UNLEADED 95 1,096,516 UNLEADED 95 1.095,662
UNLEADED 100 1,166,547 UNLEADED 100 1.166,598
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 869,107 DIΕSEL AUTO BIO 868,049
HEATING GASOIL 792,527 HEATING GASOIL 791,377
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,990 LPG 414,980
LPG Auto 433,600 LPG Auto 432,910
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,200
ΒΕΑ 35/40 290,900 ΒΕΑ 30/45 289,750
ΒΕΘ 50/70 277,040 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,096,201 UNLEADED LRP 1,136,922
UNLEADED 95 1,092,967 UNLEADED 95 1,092,103
UNLEADED 100 1,162,855 UNLEADED 100 1,162,896
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,855 DIΕSEL AUTO BIO 863,798
HEATING GASOIL 788,407 HEATING GASOIL 787,249
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,240 LPG 418,220
LPG Auto 437,130 LPG Auto 436,430
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,110
ΒΕΑ 35/40 287,790 ΒΕΑ 30/45 286,640
ΒΕΘ 50/70 273,950 -

ΠΕΜΠΤΗ 11/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 11/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,092,611 UNLEADED LRP 1.133,342
UNLEADED 95 1,089,391 UNLEADED 95 1.088,533
UNLEADED 100 1,159,082 UNLEADED 100 1.159,123
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 861,174 DIΕSEL AUTO BIO 860,117
HEATING GASOIL 784,706 HEATING GASOIL 783,557
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 426,050 LPG 421,050
LPG Auto 439,830 LPG Auto 439,140
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,850
ΒΕΑ 35/40 284,490 ΒΕΑ 30/45 283,340
ΒΕΘ 50/70 270,680 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,394 UNLEADED LRP 1.131,124
UNLEADED 95 1.087,170 UNLEADED 95 1.086,326
UNLEADED 100 1.156,763 UNLEADED 100 1.156,814
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 857,706 DIΕSEL AUTO BIO 856,649
HEATING GASOIL 780,851 HEATING GASOIL 779,713
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 421,990 LPG 417,000
LPG Auto 436,150 LPG Auto 435,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,950
ΒΕΑ 35/40 282,570 ΒΕΑ 30/45 281,420
ΒΕΘ 50/70 268,770 -

ΤΡΙΤΗ 09/05/2017

ΤΡΙΤΗ 09/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,113 UNLEADED LRP 1.132,844
UNLEADED 95 1.088,899 UNLEADED 95 1.088,045
UNLEADED 100 1.158,472 UNLEADED 100 1.158,513
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 858,987 DIΕSEL AUTO BIO 857,940
HEATING GASOIL 781,665 HEATING GASOIL 780,516
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 416,760 LPG 411,770
LPG Auto 431,420 LPG Auto 430,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,780 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,640
ΒΕΑ 35/40 283,240 ΒΕΑ 30/45 282,100
ΒΕΘ 50/70 269,460 -