ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 18th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,587 UNLEADED LRP 1.201,307
UNLEADED 95 1.157,262 UNLEADED 95 1.156,377
UNLEADED 100 1.229,733 UNLEADED 100 1.229,773
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,649 DIΕSEL AUTO BIO 919,560
HEATING GASOIL 711,323 HEATING GASOIL 710,133
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 501,840 LPG 496,690
LPG Auto 512,520 LPG Auto 511,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,550
ΒΕΑ 35/40 318,730 ΒΕΑ 30/45 317,550
ΒΕΘ 50/70 304,520 -