ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 13th, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.159,153 UNLEADED LRP 1.199,874
UNLEADED 95 1.155,828 UNLEADED 95 1.154,954
UNLEADED 100 1.228,279 UNLEADED 100 1.228,329
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,411 DIΕSEL AUTO BIO 917,323
HEATING GASOIL 709,370 HEATING GASOIL 708,191
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,750 LPG 494,600
LPG Auto 510,340 LPG Auto 509,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,550
ΒΕΑ 35/40 317,730 ΒΕΑ 30/45 316,550
ΒΕΘ 50/70 303,520 -