ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 10th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,058 UNLEADED LRP 1.188,758
UNLEADED 95 1,144,752 UNLEADED 95 1.143,858
UNLEADED 100 1,216,756 UNLEADED 100 1.216,777
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 907,051 DIΕSEL AUTO BIO 905,942
HEATING GASOIL 697,237 HEATING GASOIL 696,038
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,480 LPG 489,340
LPG Auto 504,240 LPG Auto 503,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 291,620
ΒΕΑ 35/40 310,720 ΒΕΑ 30/45 309,540
ΒΕΘ 50/70 296,580 -