ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 2nd, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 02/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 02/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,197 UNLEADED LRP 1.173,656
UNLEADED 95 1.139,871 UNLEADED 95 1.138,895
UNLEADED 100 1.212,271 UNLEADED 100 1.212,220
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,439 DIΕSEL AUTO BIO 918,329
HEATING GASOIL 713,551 HEATING GASOIL 712,269
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 591,600 LPG 587,160
LPG Auto 594,060 LPG Auto 594,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,790
ΒΕΑ 35/40 327,030 ΒΕΑ 30/45 325,830
ΒΕΘ 50/70 312,780 -