ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2017:

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,585 UNLEADED LRP 1.147,224
UNLEADED 95 1.103,280 UNLEADED 95 1.102,324
UNLEADED 100 1.174,601 UNLEADED 100 1.174,551
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,585 DIΕSEL AUTO BIO 880,487
HEATING GASOIL 675,382 HEATING GASOIL 674,122
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,990 LPG 522,600
LPG Auto 534,270 LPG Auto 534,380
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,710 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,530
ΒΕΑ 35/40 294,590 ΒΕΑ 30/45 293,410
ΒΕΘ 50/70 280,480 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 18-19/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 18-19/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,585 UNLEADED LRP 1.137,054
UNLEADED 95 1.103,280 UNLEADED 95 1.102,324
UNLEADED 100 1.174,601 UNLEADED 100 1.174,551
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,585 DIΕSEL AUTO BIO 880,487
HEATING GASOIL 675,382 HEATING GASOIL 674,122
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,990 LPG 522,600
LPG Auto 534,270 LPG Auto 534,380
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,710 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,530
ΒΕΑ 35/40 294,590 ΒΕΑ 30/45 293,410
ΒΕΘ 50/70 280,480 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,008 UNLEADED LRP 1.135,488
UNLEADED 95 1.101,703 UNLEADED 95 1.100,747
UNLEADED 100 1.173,107 UNLEADED 100 1.173,076
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,381 DIΕSEL AUTO BIO 880,294
HEATING GASOIL 675,485 HEATING GASOIL 674,223
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,100 LPG 529,710
LPG Auto 542,260 LPG Auto 542,380
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,760
ΒΕΑ 35/40 294,850 ΒΕΑ 30/45 293,670
ΒΕΘ 50/70 280,710 -

ΠΕΜΠΤΗ 16/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 16/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,907 UNLEADED LRP 1.135,355
UNLEADED 95 1.101,591 UNLEADED 95 1.100,604
UNLEADED 100 1.173,178 UNLEADED 100 1.173,117
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 882,907 DIΕSEL AUTO BIO 881,788
HEATING GASOIL 677,315 HEATING GASOIL 676,023
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,830 LPG 533,390
LPG Auto 546,530 LPG Auto 546,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,710
ΒΕΑ 35/40 296,870 ΒΕΑ 30/45 295,670
ΒΕΘ 50/70 282,690 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/03/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,104,704 UNLEADED LRP 1.135,192
UNLEADED 95 1,101,387 UNLEADED 95 1.100,442
UNLEADED 100 1,173,086 UNLEADED 100 1.173,076
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 884,708 DIΕSEL AUTO BIO 883,619
HEATING GASOIL 679,369 HEATING GASOIL 678,108
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,890 LPG 533,500
LPG Auto 547,370 LPG Auto 547,500
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,210
ΒΕΑ 35/40 298,380 ΒΕΑ 30/45 297,200
ΒΕΘ 50/70 284,170 -

ΤΡΙΤΗ 14/03/2017

ΤΡΙΤΗ 14/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,917 UNLEADED LRP 1.141,417
UNLEADED 95 1.107,592 UNLEADED 95 1.106,646
UNLEADED 100 1.179,503 UNLEADED 100 1.179,483
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 892,558 DIΕSEL AUTO BIO 891,471
HEATING GASOIL 687,576 HEATING GASOIL 686,326
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 545,210 LPG 540,820
LPG Auto 554,210 LPG Auto 554,340
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,770
ΒΕΑ 35/40 305,970 ΒΕΑ 30/45 304,790
ΒΕΘ 50/70 291,740 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,116,490 UNLEADED LRP 1.146,949
UNLEADED 95 1,113,154 UNLEADED 95 1.112,178
UNLEADED 100 1,185,270 UNLEADED 100 1.185,219
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 900,440 DIΕSEL AUTO BIO 899,332
HEATING GASOIL 695,539 HEATING GASOIL 694,248
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,860 LPG 544,420
LPG Auto 557,000 LPG Auto 557,090
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,400
ΒΕΑ 35/40 312,660 ΒΕΑ 30/45 311,460
ΒΕΘ 50/70 298,400 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,554 UNLEADED LRP 1.152,034
UNLEADED 95 1.118,229 UNLEADED 95 1.117,263
UNLEADED 100 1.190,426 UNLEADED 100 1.190,386
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 906,796 DIΕSEL AUTO BIO 905,688
HEATING GASOIL 701,835 HEATING GASOIL 700,553
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 554,110 LPG 549,680
LPG Auto 561,460 LPG Auto 561,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490
ΒΕΑ 35/40 317,740 ΒΕΑ 30/45 316,550
ΒΕΘ 50/70 303,480 -

ΠΕΜΠΤΗ 09/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 09/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,654 UNLEADED LRP 1.156,112
UNLEADED 95 1.122,317 UNLEADED 95 1.121,341
UNLEADED 100 1.194,555 UNLEADED 100 1.194,504
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,730 DIΕSEL AUTO BIO 910,620
HEATING GASOIL 706,706 HEATING GASOIL 705,415
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,360 LPG 555,920
LPG Auto 566,410 LPG Auto 566,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,320
ΒΕΑ 35/40 322,580 ΒΕΑ 30/45 321,390
ΒΕΘ 50/70 308,330 -